Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

Comenius Σχολικές Συμπράξεις (Comenius School Partnerships)

Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από ελληνικά επιλέξιμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών, ενώ υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Γυμνάσιο Γαστούνης συμμετέχει στο πρόγραμμα Comenius με τίτλο "PEACE: People Events Around Countries Of Europe" που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Οι χώρες με τις οποίες θα συνεργαστούμε αυτά τα δύο χρόνια είναι: Ρουμανία (συντονίστρια χώρα), Πολωνία, Λετονία, Πορτογαλία, Τουρκία.


4η Συνάντηση Comenius στην Ελλάδα

Στο σχολείο μας, στο Γυμνάσιο Γαστούνης, πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση του προγράμματος Comenius στο οποίο συμμετέχουμε. Την εβδομάδα 21 -25 Οκτωβρίου φιλοξενήσαμε καθηγητές και μαθητές από Ρουμανία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία.

Διαβάστε Περισσότερα