Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+

To Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Erasmus+ Σχολικές Συμπράξεις

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Στις Στρατηγικές Συμπράξεις συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που θα υλοποιηθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Οι συμπράξεις αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν τη στοχευμένη και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους για την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης τους και την επέκταση του αντίκτυπού τους πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν άμεσα στο κάθε σχέδιο.

Το Γυμνάσιο Γαστούνης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "My Hero, Your Hero, Our Heroes" που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

Οι χώρες με τις οποίες θα συνεργαστούμε αυτά τα δύο χρόνια είναι: Γαλλία (συντονίστρια χώρα), Ρουμανία, Ουγγαρία, Ιταλία.

Το σχολείο μας για τη διετία 2018-2020 συμμετέχει και σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+. Ο τίτλος του νέου προγράμματος είναι ?No Need Another Toy, Water is Our Essential Joy!?. Συντονίστρια χώρα  είναι η Τουρκία και συμμετέχουν επίσης η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.


1η Συνάντηση με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ στην Τσεχία

Στο Plzen της Τσεχίας πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "No Need fo rAnother Toy, Water is our Essential Joy" στο οποίο συμμετέχουμε. Την εβδομάδα  9-14 Δεκεμβρίου ταξιδέψαμε στη Γαλλία και συναντηθήκαμε με μαθητές και καθηγητές από Τουρκία, Τσεχία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Συμμετείχαν οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης Καραφλού Δήμητρα, Κουκουζέλη Γεωργία και Μπαχαρή Μαρία και οι εκπαιδευτικοί κ. Όλγα Γιάντσιου καθηγήτρια-υπεύθυνη συντονίστρια του προγράμματος και η κ. Ντεϊμεντέ Σοφία Υποδιευθύνρια του σχολείου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ταξιδεύει με νέο Erasmus το Γυμνάσιο Γαστούνης

Οι τοπικές έντυπες εφημερίδες "Πατρίς" και  "Πρωινή" και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα ilialive.gr σε άρθρα τους αναφέρονται στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει το σχολείο μας με τον τίτλο "No Need for Another Toy, Water is our Essential Joy" για την επόμενη διετία 2018-2020.

Ταξιδεύει με νέο Erasmus το Γυμνάσιο Γαστούνης

3η Συνάντηση Erasmus+ "My Hero, Your Hero, Our Heroes" στη Γαλλία

 Στο Saint Lo της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ "My Hero, your Hero, Our Heroes" στο οποίο συμμετέχουμε. Την εβδομάδα  23 - 29 Σεπτεμβρίου ταξιδέψαμε στη Γαλλία και συναντηθήκαμε με μαθητές και καθηγητές από Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία και Ρουμανία.

Συμμετείχαν οι μαθητές  της Γ΄ τάξης Γιαννακοπούλου Αναστασία, Κυρίτσης Χρήστος και Μέγαρης Γεράσιμος και οι εκπαιδευτικοί κ. Όλγα Γιάντσιου καθηγήτρια-υπεύθυνη συντονίστρια του προγράμματος και ο κ. Κουσινιώρης Γεώργιος Διευθυντής του σχολείου.

Διαβάστε Περισσότερα

2η Συνάντηση Erasmus+ στην Ελλάδα

 Στο σχολείο μας, στο Γυμνάσιο Γαστούνης, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ "My Hero, your Hero, Our Heroes" στο οποίο συμμετέχουμε.

Την εβδομάδα 14 - 18 Μαϊου φιλοξενήσαμε καθηγητές και μαθητές από Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία και Ρουμανία.

Το πρόγραμμα παρακολούθησε η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος του σχολείου μας καθώς και οι Έλληνες μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Διαβάστε Περισσότερα