Πρόγραμμα από Τρίτη 24/11/2020

Αγαπητοί μαθητές,

σας ενημερώνουμε ότι από Τρίτη 24/11/2020 θα ισχύει το πρόγραμμα που επισυνάπτεται παρακάτω.

2