• Αρχική
  • Σχολική Ζωή
  • Ιστορία Γ' Γυμνασίου

Οι γυναίκες στη Γαλλική Επανάσταση

Η παρουσίαση έγινε από τη μαθήτρια Μαρτυγάκη Φωτεινή-Μαρία στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας στην ενότητα "Η έκρηξη και η εξέλιξη της Γαλλικής Επανάστασης"

  • 1
  • 2